תפריט
logo

הקורסים

קורסי ליבה

שיווק חדשנות – ד״ר איל יניב
הבנת אתגרי הניהול והשיווק הייחודיים הנדרשים מחברות, גדולות וקטנות, כדי לפתח ולשווק מוצרים מבוססי חדשנות. הקורס מתמקד בניהול חדשנות מתוך פרספקטיבה יזמית.

חשבונאות פיננסית – ד״ר רימונס פלס
הבנת התהליך החשבונאי: התהליך שבו החברות מדווחות על הפעילות העסקית שלהן, ניתוח הדוחות הכספיים וכן חשבונאות ניהולית וקבלת החלטות.

עסקים ומשא ומתן בראי תורת המשחקים – ד״ר חיים שפירא
הכרת הרעיונות החשובים ביותר של תורת המשחקים: משחקי מיקוח ומשחקי אמון, שיווי משקל, שיתופי פעולה, אסטרטגיות ועוד. רכישת אמנות ניהול משא ומתן והבנת השימוש של תורת המשחקים לעולם העסקים.

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון – ד״ר יעל אלרז-שפירא
הכרת תפיסות ורכישת כלים קלאסים ועדכניים מתחום הניהול ומתחום הפסיכולוגיה הארגונית. נעסוק בתפיסות תיאורטיות ובישומים הפרקטיים אשר יש בהם להוביל לניהול מקצועי ובעקבותיו למשאב אנושי מיומן מחויב ובעל תפיסת ערך עצמי גבוהה.

מימון חברות – ד״ר מני עבודי
הקניית הבסיס האנליטי והיסודות של תורת המימון המודרנית תוך מתן דגש על הנושאים המרכזיים בהם מטפל המנהל הפיננסי בפירמה העסקית, כגון קבלת החלטות פיננסיות, קבלת החלטות השקעה והיכרות עם המכשירים הפיננסים של הפירמה.

ניהול השיווק ואסטרטגיה שיווקית – ד״ר מתי רחמים
מקנה ידע, הבנה ויכולת יישום של נושאים שיווקיים, מושגים מרכזיים בשיווק, תכנון ויישום של אסטרטגיה שיווקית מוצלחת למקסום יעדי החברה.

כלכלה התנהגותית – ד״ר איל פאר
הבנת האופן בו אנשים מקבלים החלטות כלכליות בחיי היומיום, מתי ומדוע החלטות אלו סוטות ממודלים רציונליים ומסורתיים של חשיבה כלכלית, וכיצד ניתן למנף תובנות התנהגותיות אלו לקידום מטרות שיווקיות ועסקיות של הארגון.

מערכות מידע ניהוליות – ד״ר איתמר שבתאי
ניתוח והבנה של מערך המחשוב הארגוני המודרני והדרכים בהן הוא מוסיף ערך לארגון. הקורס מציג באופן ביקורתי את התרומה של טכנולוגיות המידע לארגונים ברמה האסטרטגית, הניהולית והתפעולית.

מדיניות עסקית – ד״ר בועז שליט
רכישת מיומנויות לחשיבה אסטרטגית וכלים מגוונים להם נדרש הארגון כדי להשיג יתרון תחרותי.

כלכלה בינלאומית – ד״ר גיא קפלנסקי
ניתוח והבנת סביבת העסקים הבינלאומית, פעילותו של שוק ההון הגלובלי, המוסדות הפיננסיים הפועלים בו, הגורמים המשפיעים על המחירים בשווקים, המסחר במטבעות ושוקי המטבע הבינלאומיים ועוד.

ניהול השירות – ד״ר דפנה ברילר
הקניית הידע הדרוש על מנת להתמודד עם אתגרי ניהול השירות בכלל, ורתימת לקוחות מתפעלים ליצירת ערך לחברה בפרט: פיתוח מיומנויות בתחום ניהול השירות, הבנת קונספט לקוחות מתפעלים, הקניית כלים הדרושים לתכנון מערכות שירות ועוד.


קורסים מסכמים ומיוחדים

תעודת דירקטורים ונושאי משרה בתאגידים – פרופ׳ יוסף גרוס
הקניית עקרונות ממשל תאגידי והכשרה לתפקידי דירקטורים. הקורס משלב הרצאות אורח של מומחים כגון עורכי דין, רואי חשבון, מנהלים בכירים ועוד, להכשרה בכל התחומים הדרושים לדירקטורים.

ניהול גלובלי – סיור לימודי בחו״ל – פרופ׳ אילן אלון
הכרת אתגרים בניהול גלובלי באמצעות סיור לימודי במדינה מסוימת בחו״ל (למשל, סין) אשר כולל הרצאות אקדמיות ממומחים באוניברסיטה המארחת, סיורים במפעלים וארגונים מקומיים, פגישות עם אנשי עסקים ומנהיגים מקומיים והבנת תרבות העסקים.

משחק עסקים – פרופ׳ שמואל סטשבסקי
סימולציה עסקית של קבלת החלטות בתאגיד רב-לאומי וכן סימולציה תפעולית. מטרת המשחק הבינלאומי הינה להתנסות בעבודת צוות ניהולי ובקבלת החלטות בשוק תחרותי בינלאומי, תוך שיתוף פעולה חלקי בין החברות המתחרות. המשחק התפעולי מאפשר יישום של גישות ניהוליות חדשות בניהול התפעול. סמינריון זה נועד לאפשר יישום אינטגרטיבי של החומר הנלמד בקורסים השונים במינהל עסקים.

סמינר מנהיגים בעסקים – פרופ׳ יעקב וויסברג / ד״ר איל פאר
הרצאות אורח של מנהלים בכירים מארגונים ועסקים שונים מהארץ, בתוספת סיור לימודי בארגונים עסקיים בכירים תוך כדי פגישות ודיונים עם מנהלים בכירים בארגון.

פרויקט גמר – ד״ר אלי אבן
עבודה קבוצתית על פיתוח תוכנית ורעיון עסקי חדשניים ובחינתם בשטח, תוך כדי הנחיה ואימון אישי מטעם חברי הסגל המובילים בתחום מבית הספר.

כישורי תקשורת עסקית באנגלית – ד״ר טלילה כהן וד״ר אנה ליובמן
פיתוח יכולות הצגה, דיון, כתיבה ומשא ומתן באנגלית ברמה עסקית גבוהה לצורך מקסום היכולת להשגת יעדים נבחרים ברמת היחיד או החברה בסביבת העסקים הגלובלית העכשווית.


קורסי בחירה נוספים

ניהול בחברות גלובליות - ד"ר טלי שמעוני
הקורס מתמקד בהיבט של ניהול בקרב חברות גלובליות ובניהול המשאב האנושי בפרט. במסגרת הקורס נחשף לדילמות, לאתגרים, ולהתמודדויות של מנהלים בזירה הגלובלית, נסקור תיאוריות, וכלים ניהוליים ויישומיים לניהול המשאב האנושי בזירה זו, וכן נכיר ונתנסה במגוון מיומנויות וכלים להתמודדות.

שוק הנדל"ן - ד"ר עלי קרייזברג
הקורס סוקר את כל הידע הקיים לגבי השפעות כלכליות וחברתיות על מחירי הנדל"ן בארץ ובחו"ל.

השקעות - ד"ר מני עבודי
הקורס נועד לספק כלים אנליטיים וידע הדרושים לצורך תמחור נכסים פיננסים, פיזור סיכון והבנה בניהול השקעות. כמו כן, יוצגו כלים בעזרתם יש לבצע השוואה נכונה בין "ביצועי" מנהלי ההשקעות וגופי ההשקעה השונים, המתחרים על כספם של המשקיעים.

ניתוח רשתות חברתיות - ד"ר ענבל יהב
בשנים האחרונות אנו ערים לצמיחה של הרשתות החברתיות כפלטפורמה להפצת מידע, לתקשורת בין אישית ולתקשורת עסקית. הקורס יתבסס על חקר רשתות והשפעתן על פנים שונים של החברה. הקורס יקנה לסטודנטים רקע בניתוח רשתות, יישומי רשתות והשפעתן.

ניתוח ניירות ערך - ד"ר אלון רביב
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט הבנה בסיסית בתחום התנהגות מחירי ניירות ערך וניתוח אסטרטגיות השקעה אפשריות. הקורס יהיה מורכב משתי חטיבות עיקריות: החטיבה הראשונה תסכם את נושא יעילות השוק ואת הידע הנצבר בנושא ביצועי אסטרטגיות השקעה שונות, החטיבה השנייה תסקר את תהליך ההערכה של אסטרטגיות השקעה ותהליך ההערכה של ניירות ערך כולל הקניית טכניקות כמותיות שונות.

אסטרטגיה עסקית - ד"ר טלי שמעוני
בעידן העסקי הנוכחי, ויותר מתמיד, כל ארגון זקוק לאסטרטגיה! הקורס יקנה כלי ניתוח בסיסיים, נקודות מבט, מיומנויות, וידע אקדמי כבסיס לתכנון, ניהול ויישום של אסטרטגיה עסקית. נעסוק בגישות הקלאסיות באסטרטגיה ונבחן דילמות אסטרטגיות עכשוויות העומדות בפני חברות המבקשות ליצור ולשמר יתרון תחרותי בזירה עסקית גועשת וחסרת וודאות.


* בנוסף, סטודנטים יכולים לבחור להשתתף בכל קורס מתוכנית ה-MBA של בית הספר, במהלך לימודיהם, או שנה לאחר מכן, ללא תשלום נוסף.