תפריט
logo

לוח זמנים

מודול 1 (ולימודי השלמה לנדרשים): 15.12.17 - 19.10.17

חופשת בחינות מודול 1: 03.01.18 - 17.12.17

מודול 2: 09.03.18 - 04.01.18

סיור לימודי בחו״ל: 23.03.18 - 18.03.18

חופשת פסח: 05.04.18 - 26.03.18

חופשת בחינות מודול 2: 13.04.18 - 11.03.18

מודול 3: 08.06.18 - 12.04.18

חופשת בחינות מודול 3: 20.06.18 - 10.06.18

מודול 4: 24.08.18 - 21.06.18

חופשת קיץ: 17.08.18 - 12.08.18

בחינות מודול 4: 07.09.18 - 26.08.18


* תכנית הלימודים והלו"ז ניתנים לשינויים
* ייתכנו מפגשים נוספים במידת הצורך
* ניתן ללמוד קורסים נוספים בשנה הבאה מתכנית ה-MBA ללא תשלום נוסף.