תפריט
logo

לוח זמנים

מודול 1 (ולימודי השלמה לנדרשים): 07.12.18 - 11.10.18

חופשת בחינות מודול 1: 26.12.18 - 09.12.18

מודול 2: 22.02.19 - 27.12.18

סיור לימודי בחו״ל: 04.04.19 - 31.03.19

חופשת פסח: 26.04.19 - 11.04.19

חופשת בחינות מודול 2: 01.05.19 - 24.02.19

מודול 3: 08.07.05 - 02.05.19

חופשת בחינות מודול 3: 17.07.19 - 07.07.19

מודול 4: 20.09.19 - 18.07.19

חופשת קיץ: 23.08.19 - 18.08.19

בחינות מודול 4: 31.10.19 - 22.09.19


* תכנית הלימודים והלו"ז ניתנים לשינויים
* ייתכנו מפגשים נוספים במידת הצורך
* ניתן ללמוד קורסים נוספים בשנה הבאה מתכנית ה-MBA ללא תשלום נוסף.