תפריט
logo

לוח זמנים

מודול 1 (ולימודי השלמה לנדרשים): 22.12.17 - 26.10.17

חופשת בחינות מודול 1: 03.01.18 - 24.12.17

מודול 2: 09.03.18 - 04.01.18

סיור לימודי בחו״ל: 23.03.18 - 18.03.18

חופשת פסח: 05.04.18 - 26.03.18

חופשת בחינות מודול 2: 13.04.18 - 11.03.18

מודול 3: 15.06.18 - 12.04.18

חופשת בחינות מודול 3: 27.06.18 - 17.06.18

מודול 4: 30.08.18 - 28.06.18

חופשת קיץ: 17.08.18 - 12.08.18

בחינות מודול 4: 31.10.18 - 02.09.18


* תכנית הלימודים והלו"ז ניתנים לשינויים
* ייתכנו מפגשים נוספים במידת הצורך
* ניתן ללמוד קורסים נוספים בשנה הבאה מתכנית ה-MBA ללא תשלום נוסף.