תפריט
logo

Executive MBA תכנית הלימודים היוקרתית | תואר שני במנהל עסקים למנהלים ולאנשי מקצוע בכירים בשנה קלנדרית אחת

החלה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח

מחזור ל"ב הקרוב יחל את לימודיו באוקטובר 2017
מועדי מפגשי מתעניינים יתפרסמו בהמשך


הודעות

ד״ר חיים שפירא הצטרף לסגל המרצים של התוכנית!
מלמד בשנה"ל הנוכחית תשע"ז קורס ייחודי ״עסקים ומשא ומתן בראי תורת המשחקים״


קורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בתאגידים (קיץ 2016) בראשותו של פרופ׳ יוסף גרוס הסתיים בהצלחה. הקורס יתקיים גם בשנה"ל הנוכחית.


ברכות לבוגרי ובוגרות תשע"ה!

graduation2016-01
graduation2016-02