הקורסים

טכנולוגיות מתקדמות למנהלים

התפתחויות טכנולוגיות במספר חזיתות הביאו לכך שמידע וניתוחו מהווים גורם מרכזי בכמעט כל תהליך עסקי. בפרט, הוזלת עלויות האחסון, העיבוד, ההעברה והאבטחה של מידע, יצרה הזדמנויות חדשות, לארגונים גדולים כקטנים, ליצור ערך עסקי באמצעות המידע שברשותם. בקורס זה נעמוד על מספר טכנולוגיות מידע, אשר קנו לעצמן מעמד מרכזי כמאיצות תחרות בין חברות, ובמידה רבה אף כופות עליהן טרנספורמציה דיגיטלית: טכנולוגיות ענן, בינה מלאכותית ועיבוד שפה טבעית, למידה מכוונת ולמידה עמוקה ובלוקצ’יין. נסקור את התהליכים שהביאו לעלייתן של הטכנולוגיות כמרכזיות. נפתח את המושגים המרכזיים הדרושים להבנתן, לרבות בכלים ותהליכים הנוגעים אליהן. באמצעות מגוון רחב של דוגמאות ליישומים ולמוצרים מתחומים עסקיים שונים, נבין את ההזדמנויות שמביאות עמן טכנולוגיות אלא, אך גם את המגבלות שלהן. נעסוק בקצרה בשיקולים אתיים ומשפטיים רלוונטיים.

חדשנות טכנולוגית פיננסית – פינטק

חברות הפינטק גייסו בשנת 2020 סכום תקדימי של למעלה מ-100 מיליארד דולר, לצורך פיתוח טכנולוגיות פיננסיות משבשות. חברות אלה, לצד ענקיות הטכנולוגיה, מובילות את החדשנות בתחום הפיננסים ופועלות בזירה עתירת רגולציה וסיכונים, בה שולטים באופן היסטורי מוסדות פיננסים ותיקים כגון בנקים, חברות כרטיסי אשראי וחברות ביטוח. ישראל הפכה בשנים האחרונות למרכז פינטק עולמי והדבר בא לידי ביטוי הן בהיקף הפינטקים שפרצו לשווקי העולם או נמכרו לשחקנים גלובליים והן בכניסת שחקני פיננסיים בינלאומיים לישראל. תחום הפינטק מייצר הזדמנויות חדשות למשקיעים, יזמים, מנהלים, עובדי טכנולוגיה ופיננסים. מכאן, הולכת וגדלה חשיבותו בתעשיית ההייטק הישראלית.
בקורס נסקור את המגמות העיקריות שמניעות את החדשנות בתחום הפיננסים ונעסוק בנקודות המפגש העכשוויות והמרתקות שבין השחקנים המרכזיים, בישראל ובעולם: מוסדות פיננסים, חברות פינטק, ענקיות הטכנולוגיה, רגולטורים וצרכנים פיננסיים.

משפט ועסקים

מטרת הקורס: לחשוף את משתתפי הקורס לאופן החשיבה המשפטי, לעקרונות הבסיסיים המשמשים בעבודת המשפטן ולידע משפטי רלוונטי לעולם העסקים.

הקורס עוסק בנושאים של דיני חוזים ורגולציה חוזית, וכולל את האלמנטים הבסיסיים של הענף המשפטי של דיני החוזים. באמצעות המיקוד בענף משפטי זה מובהרות במהלך הקורס סוגיות הנוגעות לאופי העבודה המשפטית ולטבען הכללי של הבעיות המשפטיות המתעוררות בהקשר העסקי. הסוגיות נבחנות הן מנקודת מבט של משפט פרטי והן מנקודת מבט של משפט ציבור.

יזמות עסקית

מטרת הקורס: לבצע העמקה והמשך לימוד על אחד התחומים החשובים במנהל עסקים וחשובים לישראל – יזמות עסקית.

ישראל מתויגת בעולם כמדינה יזמית (“Israel Start-Up Nation”). הקורס מתמקד בגורמים אשר הובילו את ישראל להיות כזו. מנועי הצמיחה של חברות מבוסס, במידה ניכרת, על פיתוח מוצרים ומודלים עסקיים חדשים.
הקורס מתמקד בסביבה העסקית המעודדת יזמות, בדרכים לפיתוח רעיונות חדשים (כדוגמת מודל SIT), במודלים להערכה הסיכונים וסיכויים בגיבוש התהליך היזמי והחיזוי היזמי.
מטרת הקורס גם לספק למשתתפים הבנה של מקור יתרון התחרותי של ישראל בתחום היזמות, מה זה יזמות, תהליכי יזמות וכיצד ניתן לשלב את התהליך גם בחברות פחות יזמיות. כמו כן, הקורס עוסק במודלים חדשים לשיווק מוצרים ושירותים.

אסטרטגיה שיווקית וחדשנות דיגיטלית

מטרות הקורס הינן: להעניק למשתתפים ידע, הבנה ויכולת יישום של הנושאים המרכזיים הבאים:

הבנת המשמעות של טכנולוגיות מבוססות ביג דאטה ובינה מלאכותית, AI, ההבדלים ביניהם והשפעתם על זיהוי ופתרון בעיות בחברות, השיווק, המכירות, השירות, כמו גם על האינטראקציה עם הלקוחות. הקורס כולל הכרות יישומיי AI של חברות במגוון תחומים:
Manufacturing ,Automobile ,Healthcare ,Hospitality ,Retail ועוד וחשיפה לכלים תומכי קבלת החלטות למנהלים כגון 365 Dynamics Microsoft .

ניהול צוותים, מערכות וארגונים

מטרת הקורס: לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת תופעות ארגוניות והתנהלות במורכבות של מערכות ארגוניות.

בקורס מושם דגש על נושאים מאקרו ארגוניים ועל האופן שבו כדאי לנהל אותם בשילוב עם נושאי מיקרו ניהוליים.
הקורס עוסק בשאלות כגון: כיצד ומתי ליזום שינוי, איך לנהל את השינוי באופן אפקטיבי ואיך להתנהל באופן מוצלח בעולם כאוטי, תוך התייחסות לנושאים של ניהול משברים וחיזוק החוסן האישי והארגוני.
שאלות נוספות שהקורס עוסק בהן: מהי תרבות ארגונית ומהי השפעתה על האסטרטגיה ועל העובדים, מתי ואיך להניע שינויים בתרבות ומה לשמר בתרבות, תוך התייחסות לניהול מערכות יחסים בין ממשקים, ניהול צוותים והתנהלות “פוליטית” נכונה, תהליכי קבלת החלטות והשפעה על עמיתים, כפיפים וממונים.
הקורס משלב ידע תיאורטי, אמפירי ויישומי. בקורס נידונות סוגיות ארגוניות וניהוליות תוך הקניית מתודולוגיות ומיומנויות להתנהלות אפקטיבית בעולם משתנה.

דירקטורים

לבוגרי הקורס מוענקת תעודה חיצונית.

מטרת הקורס להקנות את עקרונות הממשל התאגידי ולהכשיר לתפקידי דירקטורים בהתאמה לכלל המערכות המעורבות בתהליך.
בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: קריסת מערכות, משולש הכוחות בחברה, בעלי מניות, דירקטוריון, מנכ”ל, הדירקטור החיצוני (דח”צ) – מינויו ומעמדו, חברות בקשיים – תפקיד הדירקטוריון, ייחודה של החברה הציבורית, דרכים בגיוס הון מהציבור, סימולציה של ישיבת דירקטוריון ונורות אזהרה, שיקול דעת עסקי כמגן לדירקטור, אחריות פלילית של נושאי משרה, ביטוח, שיפוי, פטור, חובת הזהירות וחובת האמונים ועסקאות בעלי שליטה.

מנהיגים בעסקים – סמינר מרצים אורחים

מטרת הקורס ליצור תשתית של היכרות עם מגוון מנהלים בכירים ובעלי תפקידים משמעותיים ועם פעילותם במשק הישראלי. במפגשים מופיעים בכירים במשק, אשר מציגים את החברה או הארגון בו הם עובדים.

בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: המרצים השונים מתמקדים בהצגת הארגון או החברה בהתייחס לפעילות הקיימת, המוצרים, האסטרטגיה הניהולית, הצלחות ומשברים, תחזיות ושווקים חדשים. חשיפת קהל השומעים למידע ממקור ראשון, המתייחס הן להצלחות העסקיות והן לכישלונות, מעניקה ערך מוסף בהבנת תהליכים עסקיים וחשיפה לענפי שוק מגוונים.

עסקים ומשא ומתן בראי תורת המשחקים

מטרת הקורס להקנות ידע בתחומי תורת המשחקים אשר רלוונטיים במיוחד לעולם העסקים, תוך שימוש בדוגמאות אקטואליות והתנסות עצמית.
בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: מבוא לתורת המשחקים וקבלת החלטות, פרדוקס הסחטן – משא ומתן לפי ישראל אומן (פרס נובל), דילמת אסיר, משא ומתן קואליציוני, מבוא לתורת המכרזים וניתוח מתמטי של מכרז ויקרי (פרס נובל), משחקים בעסקים ודרכי התבוננות חדשות על עולם העסקים, משחק השפן ואמנות ההליכה על הסף, איתותים ואיומים, משחקי מיקוח ומשחק כדורי הזהב. כמו כן, מתקיימת סדנה מעשית – אמנות משא ומתן על טעויות והטיות ואי-רציונליות בתהליכי קבלת החלטות.

נדל”ן

מטרת הקורס להציג את עולם הנדל”ן הלכה למעשה, תוך מתן דוגמאות עדכניות מתחום הנדל”ן בישראל.
בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: הכרת שוק הנדל”ן וסקירת הגורמים השונים המשפיעים על שוק זה, הצגת סוגי הנכסים הנסחרים והסגמנטים השונים בעולם הנדל”ן, אפיון עסקאות נדל”ן וניתוח כלכלי של שווקי הנדל”ן, מימון עסקאות נדל”ן, הקשר שבין שוק ההון לבין שוק הנדל”ן והסוגים השונים של הערכות שווי ובדיקות כדאיות כלכלית של פרויקטים נדל”ניים. כמו כן, הקורס כולל סקירה כללית של מערכות התכנון בישראל, לרבות ועדות התכנון השונות, הליכי הרישוי ותוכניות בניין עיר.

משחק עסקים

מטרת הקורס לדמות תהליכי ניהול עסקיים בשווקים דינמיים, תוך פעילות צוותית מול צוותים אחרים בעולם הגלובלי. תנאי השוק והתחרות מדומים בעזרת שימוש בכלי סימולציה ממוחשבת.
בקורס מתקיימת אינטגרציה של התחומים השונים הנלמדים במהלך התואר ומושם בו דגש על הנושאים הבאים: ניהול חברה הנמצאת במצב עסקי התחלתי מסוים, כאשר ניהולה מתבטא במגוון תחומים, הכוללים: ניתוחי השוק והמתחרים, פיתוח תוכנית אסטרטגית עסקית לחברה ויישומה ע”י קבלת החלטות ניהוליות בתחומי הפיתוח, יצור, שיווק, וניהול פיננסי. הניהול מתבסס על ניתוח של דו”חות שונים: פיננסיים, כלכליים, שיווקיים, תפעוליים וכדומה.

כלכלה בינלאומית

מטרת הקורס לסקור את סביבת העסקים הבינלאומית, פעילותו של שוק ההון הגלובלי, המוסדות הפיננסיים הפועלים בו, הגורמים המשפיעים על המחירים בשווקים, יחסי השוויון הבינלאומיים, המסחר במטבעות, שוקי המטבע הבינלאומיים, פרמיית סיכון והקשרים בין שערי החיליפין לשערי הריבית, האינפלציה והכלכלה. הקורס כולל ניתוחים עדכניים ויישום פרקטי של החומר בראי החדשות וההתפתחויות בכלכלה.

בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: ניתוח היסטורי של המגמות והבנת התהליכים של התפתחות מערכת המטבע הבינלאומית, תוך דגש על משברים פיננסים והתפתחויות מבניות, כדוגמת: מערכת ברטון-וודס, האיחוד המוניטארי האירופי ומשבר הסאב-פריים. כמו כן, מוצגים היבטים של השוק הישראלי במערכת הגלובלית וכן מדיניות של מדינות קטנות.

מנהיגות בניהול אנשים

מטרת הקורס להעניק למנהלים כלים מעשיים ומסגרת תיאורטית לניהול ולהנהגה בעולם העבודה באמצעות: הכרות עם מושגים העוסקים בניהול ובמנהיגות, הבנת הגורמים המניעים אנשים להיות במיטבם ובחינת ההשלכות היישומיות של התיאוריות השונות למציאות המשתנה.

בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: האתגרים הניצבים בפני מנהלים בעידן המודרני ובהם הגעה לתוצאות בעזרת האנשים עימם הם עובדים (כפיפים, ממונים וממשקים נוספים), הענקת כלים מעשיים הרלוונטיים למנהלים בסביבת העבודה בה הם פועלים והאופן שבו ניהול מקצועי מוביל לניהול אפקטיבי ובעקבותיו למשאב אנושי מיומן ומחויב.

חשבונאות פיננסית

מטרת הקורס להקנות מושגים מרכזיים למנהלים בתחום החשבונאות, כולל הכרת הדוחות הכספיים המרכזיים: מאזן, דו”ח רווח והפסד ודו”ח על תזרים מזומנים.

בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: לימוד תהליך הרישום החשבונאי דרך רישום פקודות יומן, העברת הפקודות לספר החשבונות הראשי, רישום פקודות התאמה ובניית הדוחות הכספיים, תוך התייחסות לסוגיות חשבונאיות נבחרות, כגון שיטות לרישום פחת וחשבונות חתך. בנוסף, נבחנים כלים לניתוח הדוחות הכספיים כאמצעי לניתוח הפירמה וכבסיס לקבלת החלטות השקעה והתקשרות עסקית. כמו כן, נלמדת מערכת החשבונאות הניהולית והתמחיר.

עקרונות המימון

מטרת הקורס להקנות את עקרונות תורת המימון המודרנית, תוך מתן דגש על הנושאים המרכזיים בהם עוסק המנהל הפיננסי בפירמה העסקית, כגון: קבלת החלטות פיננסיות, קבלת החלטות השקעה והיכרות עם המכשירים הפיננסים של הפירמה.

בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: מימון בתנאי וודאות ומימון בתנאי אי-וודאות. מימון בתנאי וודאות: ערך הזמן של הכסף, היוון, עקרון ההפרדה, ריבית נקובה ואפקטיבית, אג”ח, מימון בתנאי אינפלציה, קריטריונים להחלטות השקעה, תקצוב הון, תזרימי מזומנים. מימון בתנאי אי-וודאות: הגדרת סיכון, בניית תיק השקעות, שיווי משקל של שוק ההון, תקצוב הון בתנאי אי ודאות, הערכת מחיר ההון העצמי ומחיר ההון הזר, הרכב ההון והערכת הפירמה.

מבוא לכלכלה

קורס השלמה

מטרת הקורס לתת מענה לשאלות היסוד בכלכלה: מה לייצר? כמה לייצר? איך לייצר?< עבור מי לייצר?

הקורס עוסק בנושאי יסוד במיקרו ובמאקרו כלכלה: תופעת המחסור ועקומת התמורה
פונקציית יצור והקצאת גורמי ייצור ופונקציית ההיצע
פונקציית הביקוש שיווי משקל תחרותי בשוק למוצר מסוים
רקע היסטורי להתפתחות המאקרו כלכלה
פונקציית הצריכה, פונקציית ההשקעות וכדאיות של השקעות
הביקוש המצרפי ושיווי משקל, מדיניות פיסקאלית ומדיניות מוניטארית

מתמטיקה

קורס השלמה

מטרת הקורס: הקניית ידע, כלים מתמטיים ויישומים מתחומי חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ואלגברה ליניארית.

הקורס עוסק בעיקרו בנושאים הבאים:
פונקציות – כלכליות, גבול, נגזרת, סקירה, פונקציה רבת משתנים, אופטימיזציה משוואות – גאוס, מטריצות, דטרמיננטות

אסטרטגיה עסקית

מטרת הקורס להקנות כלי ניתוח, נקודות מבט וידע אקדמי הקשורים ביצירת, בחירת ויישום האסטרטגיה, וליצור תמונה עסקית כוללת שתאפשר הטמעה טובה של לימודי הפונקציות הניהוליות השונות.

בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: האופן שבו חברות קובעות וחותרות להשגת יעדיהן ארוכי הטווח, אבחון גורמים פנימיים וחיצוניים שיכולים להשפיע על הצלחה וכישלון של הארגון ובחינה מושכלת של דרכי פעולה חלופיות לשימור ושיפור הישגי הארגון.

מערכות מידע ניהוליות

מטרת הקורס להקנות מערכת מושגים וידע למנהל בנושאי מידע ומערכות מידע ממוחשבות בניהול. מערכות אלו מהוות תשתית מהותית לייעול תהליך הבקרה הארגונית וכן לקידום ולפיתוח תהליכים חוצי ארגון.

בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: הבנת מערך המחשוב בארגון בעידן הדיגיטלי והבנת חשיבות מערכות מידע מודרניות בתפעול וניהול עסקים, הבנת עולם הביג דאטה ברמה עסקית/כלכלית, הבנת הפונקציה של מערכות מידע כרכיב  אסטרטגי, ניהולי ותפעולי בפעילות הארגון, הבנת הצורך בשימוש במידע בתהליכי קבלת החלטות ולימוד ותרגול בניית מודלים לקבלת החלטות, לימוד ושימוש בכלי תמיכה בקבלת החלטות.

פרויקט גמר

מטרת פרויקט הגמר לפתח יכולת ראייה מערכתית וגישה רב-תחומית לדילמות ולבעיות ארגוניות באמצעות התמודדות עם בעיות אמת בניהול והבנתן דרך חשיבה שיטתית. פרויקט הגמר כולל כתיבה והצגה של אחת מהדו”חות הבאים: דו”ח עסקי, דו”ח אבחון או דו”ח מחקר דבר המחייב אינטגרציה של תחומי התוכן השונים שנלמדו בתוכנית וכן יישומם הלכה למעשה.

הפרויקט כולל את אחת מהאפשרויות הבאות: פיתוח תוכנית עסקית עבור עסק חדש, הנמצא בשלב הרעיון בלבד / פיתוח תוכנית עסקית עבור פעילות חדשה במסגרת חברה קיימת / טיפול בבעיה ניהולית בעלת השלכות אסטרטגיות בחברה מסוימת. בסוף התהליך הפרויקטים מקבלים התייחסות ומשוב  מבכירים במשק הישראלי וממומחים מתחומי היזמות, החדשות וההשקעות וקרנות הון סיכון.

*הרכב הקורסים ותכני הקורסים נתונים לשינויים.

ראשי » הקורסים