קורסים

דירקטורים

מטרת הקורס להקנות את עקרונות הממשל התאגידי ולהכשיר לתפקידי דירקטורים בהתאמה לכלל המערכות המעורבות בתהליך.
בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: קריסת מערכות, משולש הכוחות בחברה, בעלי מניות, דירקטוריון, מנכ”ל, הדירקטור החיצוני (דח”צ) – מינויו ומעמדו, חברות בקשיים – תפקיד הדירקטוריון, ייחודה של החברה הציבורית, דרכים בגיוס הון מהציבור, סימולציה של ישיבת דירקטוריון ונורות אזהרה, שיקול דעת עסקי כמגן לדירקטור, אחריות פלילית של נושאי משרה, ביטוח, שיפוי, פטור, חובת הזהירות וחובת האמונים ועסקאות בעלי שליטה.

ניהול גלובלי – השתלמות לימודים בחו”ל

מטרת סיור הלימודים בחו”ל לאפשר חשיפה לעולמות עסקיים מרכזיים בעולם, תוך בחינת הייחודיות העסקית של האזור הגאוגרפי בכלל והמדינה בפרט בה מתקיים הסיור. סיור הלימודים בחו”ל מהווה חלק מרכזי וחשוב מתוכנית הלימודים.
במסגרת הסיור מתקיימים לימודים באוניברסיטה מקומית מובילה, סיורים וביקורים בחברות ובמפעלים וכן מפגשים עם אנשי מפתח בתחום העסקי באותה מדינה. מפגשים אלו פותחים צוהר לאופן שבו יש לקיים פעילות עסקית באותו אזור גאוגרפי ו/או באותה מדינה בה מתקיים הסיור.

מנהיגים בעסקים – סמינר מרצים אורחים

מטרת הקורס ליצור תשתית של היכרות עם מגוון מנהלים בכירים ובעלי תפקידים משמעותיים ועם פעילותם במשק הישראלי. במפגשים מופיעים בכירים במשק, אשר מציגים את החברה או הארגון בו הם עובדים.
בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: המרצים השונים מתמקדים בהצגת הארגון או החברה בהתייחס לפעילות הקיימת, המוצרים, האסטרטגיה הניהולית, הצלחות ומשברים, תחזיות ושווקים חדשים. חשיפת קהל השומעים למידע ממקור ראשון, המתייחס הן להצלחות העסקיות והן לכישלונות, מעניקה ערך מוסף בהבנת תהליכים עסקיים וחשיפה לענפי שוק מגוונים.

עסקים ומשא ומתן בראי תורת המשחקים

מטרת הקורס להקנות ידע בתחומי תורת המשחקים אשר רלוונטיים במיוחד לעולם העסקים, תוך שימוש בדוגמאות אקטואליות והתנסות עצמית.
בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: מבוא לתורת המשחקים וקבלת החלטות, פרדוקס הסחטן – משא ומתן לפי ישראל אומן (פרס נובל), דילמת אסיר, משא ומתן קואליציוני, מבוא לתורת המכרזים וניתוח מתמטי של מכרז ויקרי (פרס נובל), משחקים בעסקים ודרכי התבוננות חדשות על עולם העסקים, משחק השפן ואמנות ההליכה על הסף, איתותים ואיומים, משחקי מיקוח ומשחק כדורי הזהב. כמו כן, מתקיימת סדנה מעשית – אמנות משא ומתן על טעויות והטיות ואי-רציונליות בתהליכי קבלת החלטות.

כישורי תקשורת עסקית באנגלית

מטרת הקורס לפתח ולשפר מיומנויות של תקשורת עסקית בשפה האנגלית, תוך שימת דגש על הענקת כלים יישומיים הנדרשים למנהלים.
בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: שיח וכתיבה בתחומים הנוגעים לעולם העסקים, ניתוח אנליטי של אירועים עסקיים, בניית מצגות, ניהול משא ומתן, מתן מענה בכתב (מיילים ומכתבים עסקיים) והעלאת המודעות להבחנה הקיימת בין תת התרבויות השונות ששפת המקור שלהן הינה אנגלית.

נדל”ן

מטרת הקורס להציג את עולם הנדל”ן הלכה למעשה, תוך מתן דוגמאות עדכניות מתחום הנדל”ן בישראל.
בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: הכרת שוק הנדל”ן וסקירת הגורמים השונים המשפיעים על שוק זה, הצגת סוגי הנכסים הנסחרים והסגמנטים השונים בעולם הנדל”ן, אפיון עסקאות נדל”ן וניתוח כלכלי של שווקי הנדל”ן, מימון עסקאות נדל”ן, הקשר שבין שוק ההון לבין שוק הנדל”ן והסוגים השונים של הערכות שווי ובדיקות כדאיות כלכלית של פרויקטים נדל”ניים. כמו כן, הקורס כולל סקירה כללית של מערכות התכנון בישראל, לרבות ועדות התכנון השונות, הליכי הרישוי ותוכניות בניין עיר.

משחק עסקים

מטרת הקורס לדמות תהליכי ניהול עסקיים בשווקים דינמיים, תוך פעילות צוותית מול צוותים אחרים בעולם הגלובלי. תנאי השוק והתחרות מדומים בעזרת שימוש בכלי סימולציה ממוחשבת.
בקורס מתקיימת אינטגרציה של התחומים השונים הנלמדים במהלך התואר ומושם בו דגש על הנושאים הבאים: ניהול חברה הנמצאת במצב עסקי התחלתי מסוים, כאשר ניהולה מתבטא במגוון תחומים, הכוללים: ניתוחי השוק והמתחרים, פיתוח תוכנית אסטרטגית עסקית לחברה ויישומה ע”י קבלת החלטות ניהוליות בתחומי הפיתוח, יצור, שיווק, וניהול פיננסי. הניהול מתבסס על ניתוח של דו”חות שונים: פיננסיים, כלכליים, שיווקיים, תפעוליים וכדומה.

שוק ההון

מטרת הקורס להקנות עקרונות מפתח מרכזיים ומעשיים להשקעות בניירות ערך, תוך התמקדות בשוק ההון הישראלי.

בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: תיאור ניירות הערך העיקריים, גיוס הון ומסחר בבורסה, אגרות חוב, פיזור הסיכון בתיק ההשקעות, תמחור הסיכון, מודל ה-CAPM, ביצועי תיק השקעות, תמחור מניה ואופציות.

ניהול חדשנות ויזמות

מטרת הקורס לבחון את הדרכים המעשיות להערכה ולהתמודדות עם חדשנות, אשר מהווה גורם מרכזי בקביעת כללי המשחק העסקיים, וכן את התהליכים הנדרשים בעת פיתוח, השקה וניהול של מוצרים חדשניים.

בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: ניתוח שווקים המושפעים מחדשנות, התאמת מאמצי הניהול והשיווק הייחודיים בענפים חדשניים, כשלי שוק בפיתוח ובהטמעת מוצרים חדשניים וחדשנות מתוך פרספקטיבה יזמית.

כלכלה בינלאומית

מטרת הקורס לסקור את סביבת העסקים הבינלאומית, פעילותו של שוק ההון הגלובלי, המוסדות הפיננסיים הפועלים בו, הגורמים המשפיעים על המחירים בשווקים, יחסי השוויון הבינלאומיים, המסחר במטבעות, שוקי המטבע הבינלאומיים, פרמיית סיכון והקשרים בין שערי החיליפין לשערי הריבית, האינפלציה והכלכלה. הקורס כולל ניתוחים עדכניים ויישום פרקטי של החומר בראי החדשות וההתפתחויות בכלכלה.

בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: ניתוח היסטורי של המגמות והבנת התהליכים של התפתחות מערכת המטבע הבינלאומית, תוך דגש על משברים פיננסים והתפתחויות מבניות, כדוגמת: מערכת ברטון-וודס, האיחוד המוניטארי האירופי ומשבר הסאב-פריים. כמו כן, מוצגים היבטים של השוק הישראלי במערכת הגלובלית וכן מדיניות של מדינות קטנות.

שיטות מחקר וניתוח נתונים

מטרת הקורס להקנות ידע וניסיון בשיטות איסוף, ניתוח והצגת נתונים לצורך קבלת החלטות ניהוליות אופרטיביות.

בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: סטטיסטיקה תיאורית, כתיבה עסקית אקדמית, הסקה סטטיסטית, כדוגמת: מדדי מרכז ופיזור, טעויות דגימה ומדידה, טעויות הסקה וגודל אפקט, סקירת מבחנים סטטיסטיים, דגשים בהצגה, קריאה ופרשנות של נתוני מחקר.

מנהיגות בניהול אנשים

מטרת הקורס להעניק למנהלים כלים מעשיים ומסגרת תיאורטית לניהול ולהנהגה בעולם העבודה באמצעות: הכרות עם מושגים העוסקים בניהול ובמנהיגות, הבנת הגורמים המניעים אנשים להיות במיטבם ובחינת ההשלכות היישומיות של התיאוריות השונות למציאות המשתנה.

בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: האתגרים הניצבים בפני מנהלים בעידן המודרני ובהם הגעה לתוצאות בעזרת האנשים עימם הם עובדים (כפיפים, ממונים וממשקים נוספים), הענקת כלים מעשיים הרלוונטיים למנהלים בסביבת העבודה בה הם פועלים והאופן שבו ניהול מקצועי מוביל לניהול אפקטיבי ובעקבותיו למשאב אנושי מיומן ומחויב.

חשבונאות פיננסית

מטרת הקורס להקנות מושגים מרכזיים למנהלים בתחום החשבונאות, כולל הכרת הדוחות הכספיים המרכזיים: מאזן, דו”ח רווח והפסד ודו”ח על תזרים מזומנים.

בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: לימוד תהליך הרישום החשבונאי דרך רישום פקודות יומן, העברת הפקודות לספר החשבונות הראשי, רישום פקודות התאמה ובניית הדוחות הכספיים, תוך התייחסות לסוגיות חשבונאיות נבחרות, כגון שיטות לרישום פחת וחשבונות חתך. בנוסף, נבחנים כלים לניתוח הדוחות הכספיים כאמצעי לניתוח הפירמה וכבסיס לקבלת החלטות השקעה והתקשרות עסקית. כמו כן, נלמדת מערכת החשבונאות הניהולית והתמחיר.

מימון

מטרת הקורס להקנות את עקרונות תורת המימון המודרנית, תוך מתן דגש על הנושאים המרכזיים בהם עוסק המנהל הפיננסי בפירמה העסקית, כגון: קבלת החלטות פיננסיות, קבלת החלטות השקעה והיכרות עם המכשירים הפיננסים של הפירמה.

בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: מימון בתנאי וודאות ומימון בתנאי אי-וודאות. מימון בתנאי וודאות: ערך הזמן של הכסף, היוון, עקרון ההפרדה, ריבית נקובה ואפקטיבית, אג”ח, מימון בתנאי אינפלציה, קריטריונים להחלטות השקעה, תקצוב הון, תזרימי מזומנים. מימון בתנאי אי-וודאות: הגדרת סיכון, בניית תיק השקעות, שיווי משקל של שוק ההון, תקצוב הון בתנאי אי ודאות, הערכת מחיר ההון העצמי ומחיר ההון הזר, הרכב ההון והערכת הפירמה.

מדיניות (אסטרטגיה) עסקית

מטרת הקורס להקנות כלי ניתוח, נקודות מבט וידע אקדמי הקשורים ביצירת, בחירת ויישום האסטרטגיה, וליצור תמונה עסקית כוללת שתאפשר הטמעה טובה של לימודי הפונקציות הניהוליות השונות.

בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: האופן שבו חברות קובעות וחותרות להשגת יעדיהן ארוכי הטווח, אבחון גורמים פנימיים וחיצוניים שיכולים להשפיע על הצלחה וכישלון של הארגון ובחינה מושכלת של דרכי פעולה חלופיות לשימור ושיפור הישגי הארגון.

מערכות מידע ניהוליות

מטרת הקורס להקנות מערכת מושגים וידע למנהל בנושאי מידע ומערכות מידע ממוחשבות בניהול. מערכות אלו מהוות תשתית מהותית לייעול תהליך הבקרה הארגונית וכן לקידום ולפיתוח תהליכים חוצי ארגון.

בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: הבנת מערך המחשוב בארגון בעידן הדיגיטלי והבנת חשיבות מערכות מידע מודרניות בתפעול וניהול עסקים, הבנת עולם הביג דאטה ברמה עסקית/כלכלית, הבנת הפונקציה של מערכות מידע כרכיב  אסטרטגי, ניהולי ותפעולי בפעילות הארגון, הבנת הצורך בשימוש במידע בתהליכי קבלת החלטות ולימוד ותרגול בניית מודלים לקבלת החלטות, לימוד ושימוש בכלי תמיכה בקבלת החלטות.

אסטרטגיה שיווקית

מטרת הקורס להעניק ידע, הבנה ויכולת יישום של נושאים אסטרטגיים שיווקיים. במסגרת הקורס נלמדים נושאים המאפשרים הבנה מעמיקה של תהליכים ועקרונות מרכזיים בשיווק, וכן נושאים יישומיים המאפשרים להעמיק את הידע בתחום השיווק בעולם התחרותי.

בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: השגת מטרות השיווק תוך ניצול הזדמנויות עסקיות, ניתוח הן של הסביבה הפנימית של הארגון והן של הסביבה החיצונית, זיהוי פלחי שוק וקביעת שוקי מטרה, נקיטה באסטרטגיות שיווקיות מתאימות ויכולת התאמה מידית לשינויים המתרחשים בשוק, מדיניות מוצרים, מדיניות מחירים, מדיניות מאמץ הקידום בעולם הדיגיטלי ומדיניות הפצה.

ניהול השירות

מטרת הקורס להקנות את הידע הדרוש על מנת להתמודד עם אתגרי ניהול השירות, במקביל ליצירת ערך לחברה באמצעות: פיתוח מיומנויות בתחום ניהול השירות, הבנת צורכי הלקוחות והקניית כלים הדרושים לתכנון מערכות שירות.

בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: יצירת חווית לקוח במערך השירות, שיפור הביצועים התפעוליים של החברה במסגרת ניהול השירות, יצירת ערך ללקוחות הארגון ולחברה עצמה וזיהוי האפשרויות הגלומות במעורבות לקוחות נאמנים וניצול הזדמנויות אלו לתועלת החברה.

שיווק מתקדם לפי ענפים

מטרת הקורס להקנות ידע מעמיק בשיווק ומתודות חדשות בענפים שונים וייחודיים, המתבססים על עקרונות השיווק הקיימים.

בקורס מושם דגש על הנושאים הבאים: ממצאי מחקר חדשים בשיווק, שיטות, כלים ומודלים בשיווק בענפים שונים, כדוגמת – שיווק ספורט, שיווק נדל”ן, שיווק הייטק, שיווק מזון ושיווק למקצועות הבריאות. בכל נושא מתקיים דיון בהתייחס לייחודיות הענף בהיבט השיווקי תוך בחינת האסטרטגיות הנדרשות לקידום פעילות שיווקית אפקטיבית.

פרויקט גמר

מטרת פרויקט הגמר לפתח יכולת ראייה מערכתית וגישה רב-תחומית לדילמות ולבעיות ארגוניות באמצעות התמודדות עם בעיות אמת בניהול והבנתן דרך חשיבה שיטתית. פרויקט הגמר כולל כתיבה והצגה של אחת מהדו”חות הבאים: דו”ח עסקי, דו”ח אבחון או דו”ח מחקר דבר המחייב אינטגרציה של תחומי התוכן השונים שנלמדו בתוכנית וכן יישומם הלכה למעשה.

הפרויקט כולל את אחת מהאפשרויות הבאות: פיתוח תוכנית עסקית עבור עסק חדש, הנמצא בשלב הרעיון בלבד / פיתוח תוכנית עסקית עבור פעילות חדשה במסגרת חברה קיימת / טיפול בבעיה ניהולית בעלת השלכות אסטרטגיות בחברה מסוימת. בסוף התהליך הפרויקטים מקבלים התייחסות ומשוב  מבכירים במשק הישראלי וממומחים מתחומי היזמות, החדשות וההשקעות וקרנות הון סיכון.

*הרכב הקורסים ותכני הקורסים נתונים לשינויים.