התוכנית

תוכנית המנהלים- Executive MBA הינה תוכנית ללימודי תואר שני במנהל עסקים למנהלים, בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן.

בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן מציע מגוון תוכניות לימודים לתואר שני:

 • Executive MBA תוכניות המנהלים (דו שנתי וחד שנתי)
 • +MBA במגוון מגמות התמחות: מימון, שיווק, מערכות מידע וניהול והתנהגות ארגונית וכן תת התמחות ביזמות וחדשנות
 • International MBA תוכנית בינלאומית בשפה האנגלית
 • לימודים לתואר שלישי (PhD)

בית הספר למנהל עסקים, רואה עצמו כגשר המקשר בין העולם האקדמי-מחקרי ובין העולם העסקי. חברי הסגל של בית הספר מובילים תכניות מחקר מגוונות ופעילים בחזית המחקר הבינלאומי. מחקריהם של חברי סגל בית הספר למנהל עסקים משלבים בין פיתוח תיאוריות מתקדמות לפיתוח כלים מעשיים, העשויים לסייע למנהלים בקבלת החלטות טובות ורווחיות יותר בתחומי הניהול השונים וכמו כן בית הספר למנהל עסקים מקיים מועדון יזמות וחדשנות.

על התוכנית

תוכנית ה- Executive MBA הינה תוכנית ייחודית ללימודי תואר שני במנהל עסקים למנהלים ולאנשי מקצוע בכירים בשנה אחת בלבד.

התוכנית הוקמה בשנת 1996 והינה עתירת ניסיון. עד היום סיימו במסגרתה למעלה מ-30 מחזורים, הכוללים למעלה מ-1,000 מוסמכים, ביניהם נמנים בכירי המשק הישראלי.

תוכנית זו נועדה להכשרת מנהלים ובכירים לתפקידים מובילים ופורצי דרך, המעוניינים להתקדם לתואר שני במנהל עסקים ולרכוש כלים חדשניים ומעשיים להצלחה בעולם הניהול והעסקים.

ההכשרה הניתנת בתוכניות מושתתת על גישה ניהולית אינטגרטיבית רב-תחומית, הכוללת את הנושאים המרכזיים הבאים: מימון, שיווק, מערכות מידע, יזמות וחדשנות, אסטרטגיה, משאבי אנוש, משפט ועסקים, דירקטורים וניהול משא ומתן. הלימודים בתוכנית יוצרים חיבור בין תיאוריה ופרקטיקה ומקנים כלים המסייעים לפיתוח חשיבה ניהולית, ולראיית הצרכים הנוכחיים והעתידיים של העולם העסקי.

התואר המוענק למוסמכי התוכנית הינו תואר שני במנהל עסקים (MBA) בתוכנית Executive MBA של אוניברסיטת בר אילן.

על התוכנית

תוכנית ה- EXECUTIVE MBA הינה תוכנית ייחודית ללימודי תואר שני במנהל עסקים למנהלים ולאנשי מקצוע בכירים בשנה אחת בלבד.

התוכנית הוקמה בשנת 1996 והינה עתירת ניסיון. עד היום סיימו במסגרתה למעלה מ-35 מחזורים, הכוללים למעלה מ-1,200 מוסמכים, ביניהם נמנים בכירי המשק הישראלי.

תוכנית זו נועדה להכשרת מנהלים ובכירים לתפקידים מובילים ופורצי דרך, המעוניינים להתקדם לתואר שני במנהל עסקים ולרכוש כלים חדשניים ומעשיים להצלחה בעולם הניהול והעסקים.

ההכשרה הניתנת בתוכנית מושתתת על גישה ניהולית אינטגרטיבית רב-תחומית, הכוללת הכשרה ניהולית בתחומי האסטרטגיה, מנהיגות, יזמות, חדשנות, כלכלה, שיווק, מערכות מידע, חשבונאות, מימון, משאבי אנוש ועוד. התוכנית מקנה למנהלים כלים המסייעים לפיתוח החשיבה הניהולית ולראיית הצרכים הנוכחיים והעתידיים של העולם העסקי, תוך שילוב בין תיאוריה ופרקטיקה, הרצאות אורח וסיורים לימודיים בארץ ובחו”ל.

התואר המוענק למוסמכי התוכנית הינו תואר שני במנהל עסקים (MBA) בתוכנית Executive MBA של אוניברסיטת בר אילן.

על התכנית
מבנה הלימודים

הלימודים בתוכנית נמשכים שנה אחת בלבד (כולל לימודים בסמסטר קיץ), החל מאוקטובר ועד ספטמבר.

היקף התוכנית הינו 19 קורסים סמסטריאליים (כולל פרויקט גמר) המקנים 38 נקודות זכות.
בנוסף, ישנה חובת לימודי יסוד ביהדות וקורסי השלמה ואנגלית לנדרשים.
תוכנית הלימודים מורכבת מ 3 סמסטרים רצופים, כלומר סמסטר א’, ב’ וקיץ, בתום כל סמסטר מתקיימת תקופת בחינות והגשת מטלות.

הלימודים מתקיימים בימי חמישי משעות הצהריים עד 22:00 לכל היותר באופן פרונטלי
וכמו כן בימי שישי משעות הבוקר עד הצהריים, באופן מקוון.

ייתכנו שינויים ו/או ייתווספו ימי לימוד מעת לעת ובהתאם לצורך.

לו"ז לשנת הלימודים תשפ"ג
(אוקטובר 2022 עד ספטמבר 2023)

שנת הלימודים מחולקת ל 3 סמסטרים רצופים:

סמסטר א’ – 23.10.2022-24.01.2023

סמסטר ב’ – 12.03.2023-30.06.2023

סמסטר קיץ – 01.08.2023-15.09.2023

* בין הסמסטרים מתקיימת תקופת בחינות.

* הלו”ז נתון לשינויים בכל עת על פי החלטת התוכנית.

תנאים מיוחדים:

 • הלימודים מתקיימים בקבוצה קטנה ובמסגרת של כיתת לימוד קבועה – עד 50 סטודנטים
 • ניתנת כניסה וחניה ברכבי הקמפוס לסטודנטים הלומדים בתוכנית
 • תוכנית הלימודים כוללת קורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בתאגידים (עם תעודה ייעודית)
  ובנוסף, קורס “ניהול גלובלי” המכשיר מנהלים בידע לקיום סחר בינלאומי והבנת הזירה העסקית הגלובאלית (עם תעודה ייעודית)
 • הרצאות אורחים ומפגשים עם מנכ”לים ובכירים, אשר פועלים ומובילים בתעשייה
 • אפשרות ללמוד עד 3 קורסים נוספים “בשמיעה חופשית” בשנה שלאחר סיום הלימודים
 • פטור ממבחן GMAT – הסטודנטים בתוכנית זו אינם נדרשים בקבלתם לתוכנית בבחינת GMAT

תנאי קבלה

 • תואר ראשון בציון ממוצע של 76 ומעלה
 • 5 שנים ניסיון ניהולי ו/או מקצועי משמעותי מוכח

 

* מועמדים לתוכנית פטורים מבחינת GMAT

* מועמדים בעלי נתונים חריגים ייבחנו לגופו של עניין ע”י וועדת חריגים

קורסי השלמה

 מתמטיקה

מבוא לכלכלה (מיקרו ומאקרו)

סטודנטים אשר לא למדו במסגרת אקדמית קורסים אלו או סטודנטים אשר למדו קורסים אלו ועברו למעלה מ-7 שנים מיום סיום לימודיהם, יידרשו לבצע קורסי השלמה במקצועות אלה במסגרת התוכנית. לימודים אלה יתקיימו במהלך המודול הראשון.

*בקשות לפטור ידונו לגופו של עניין.

עלות התוכנית

דמי הפניה הינם 474 ₪

שכר לימוד – 60,000 ₪

(ללא הנחות רישום מוקדם)

שכר הלימוד כולל:

 • קורסי ההשלמה לנדרשים, מגולמים בשכר הלימוד (ללא תוספת תשלום)
 • קורסים בהתאמה לתוכנית המנהלים
 • פריסת הקורסים במשך השנה כך שיתאפשר סיום התואר תוך שנה אחת – מאוקטובר עד ספטמבר
 • שימוש במערכת הלמידה המתוקשבת
 • קורס דירקטורים (עם תעודה ייעודית)
 • הרצאות אורחים ומפגשים עם מנכ”לים ובכירים, אשר פועלים ומובילים בתעשייה
 • עד 3 קורסים נוספים בשמיעה חופשית במסגרת בית הספר למנהל עסקים בשנה שלאחר תום הלימודים
ראשי » התוכנית

השארת הפרטים בדף זה הינה למעוניינים בתואר שני למנהלים העומדים בקריטריונים